Atnaujinta: 2024.03.26

UAB „Biomotorai“ (kodas 300624294, buveinė Sandėlių g. 34, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 250 5225, el. p. legal@biomotorai.com ), įskaitant dukterines bendroves SIA “Biomotorai Latvia” ir Biomotorai Eesti OÜ, (toliau kartu vadinama – duomenų valdytojas, Biomotorai) gerbia ir saugo kiekvieno mūsų svetainių (www.biomotorai.com, www.ibcservice.lt) lankytojo privatumą ir įsipareigoja teisėtai, sąžiningai ir skaidriu būdu tvarkyti jūsų pateiktus duomenis.

Šioje privatumo politikoje pateikiame informaciją: kokius jūsų asmens duomenis mes renkame, kokiu tikslu ketiname juos tvarkyti, duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, taip pat kokias teises valdyti savo pateikiamus duomenis turite jūs.

Tęsdami naršymą mūsų interneto svetainėse ir naudodamiesi jų teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir sutinkate su joje aprašytais asmens duomenų tvarkymo principais, taikomais jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis. Jūs taip pat patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų arba, kitu atveju, naudojatės interneto svetainėmis su tėvų ar globėjų sutikimu ar leidimu.

KOKIUS DUOMENIS MES RENKAME

(a) duomenis, kuriuos jūs savanoriškai pateikiate, pildydami paslaugų užsakymo formas, domėdamiesi mūsų paslaugomis, susisiekdami su mumis, pildydami kontaktines formas arba naudodami kitas žiniatinklio formas svetainėse. Renkami duomenys yra jūsų vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., el. pašto adresas, duomenys, susiję su paslaugų užsakymu, užklausa apie paslaugas ir bet kokie kiti duomenys, kuriuos jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva.
(b) duomenis, kurie netiesiogiai, automatiškai renkami apie įrenginį ir naršyklę, kuriuos jūs naudojate svetainei pasiekti (pvz. IP adresas, slapukų identifikatorius, įrenginio tipas ir naršyklės tipas), ir apie naršymo veiklą (pvz. kuriuos puslapius lankote). Daugiau informacijos apie mūsų svetainėse naudojamus slapukus rasite „Slapukų politika“.
(c) duomenis, kurie renkami Biomotorai paskyrose socialiniuose tinkluose jums bet kokiu būdu kreipiantis į mus per Biomotorai paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvaujant. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą socialiniuose tinkluose, rasite skyriuje „Socialiniai tinklai“.

KOKIU TIKSLU DUOMENIS TVARKOME

Su jumis susijęs duomenys, kuriuos naršant svetaines sukuriame arba surenkame, gali būti naudojami svetainių administravimui ir valdymui, svetainių naudojimo stebėjimui ir analizei, svetainių funkcionalumo ir turinio optimizavimui. Duomenys, kuriuos jūs pateikiate svetainėse įdiegtose žiniatinklio formose, bus tvarkomi pagal atitinkamos formos paskirtį (pvz. siekiant suteikti jums jūsų užsakytas paslaugas, suteikti jums informaciją apie paslaugas ar atsakyti į kitas jūsų užklausas).
Aprašymą, kaip ir kokiais tikslais trečiosios šalys tvarko su jumis susijusius duomenis, kiek tai susiję su svetainėmis, rasite skyriuje „Trečiųjų šalių paslaugos“ žemiau.

GAVĖJAI

Siekiant aukščiau aprašytų tikslų, Biomotorai tam tikrų duomenų tvarkymo veiksmų atlikimui (pvz. duomenų saugojimui) gali pasitekti paslaugų teikėjus, kurie duomenų tvarkymo veiksmus atliks Biomotorai vardu. Tokie paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie duomenų tik konkrečiai nurodytais tikslais, tokiu atveju Biomotorai imasi priemonių užtikrinti, kad paslaugų teikėjai įgyvendintų tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas duomenų saugumas. Norėdami sužinoti kokie paslaugų teikėjai, jei tokie yra, turi prieigą prie jūsų duomenų, kuriuos surinko ar sukūrė Biomotorai ir kokiais tikslais, kreipkitės skyriuje “Kaip su mumis susisiekti” nurodytu būdu.
Išskyrus tuos atvejus, kurie išdėstyti aukščiau, duomenimis, kuriuos naršant svetaines surenka arba sukuria Biomotorai, bus dalijamasi tik suvestine/ anonimine forma (asmenų, juridinių asmenų ir pan. pavadinimai bus pašalinti arba pakeisti anonimiškais ar fiktyviais identifikatoriais).
Aprašymą, kaip ir kokiais tikslais trečiosios šalys tvarko su jumis susijusius duomenis, kiek tai susiję su svetainėmis, rasite skyriuje „Trečiųjų šalių paslaugos“ žemiau.

SUTIKIMAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Pateikdami duomenis svetainės žiniatinklio formose, jūs sutinkate, kad tokie duomenys būtų naudojami pagal formos paskirtį. Kai su jumis susiję duomenys naudojami Biomotorai, nereikalaujant jūsų sutikimo, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra tas, kad tvarkymas yra būtinas, siekiant teisėtų Biomotorai interesų (nurodytų aukščiau) ir kurie, atsižvelgiant į interesų pusiausvyrą, laikomi neapimančiais jūsų interesų arba pagrindinių teisių ir laisvių. Tam tikras su jumis susijusių duomenų tvarkymas taip pat gali būti būtinas, kad būtų įvykdytas teisinės reikalavimas.

SAUGOJIMAS IR SAUGUMAS

Su jumis susiję duomenys, kuriuos naršant svetaines surenkame arba sukuriame, nebus laikomi ilgiau nei tai yra pagrįstai būtina aukščiau aprašytais tvarkymo tikslais. Biomotorai (arba, jei taikoma, jos paslaugų teikėjai) įdiegė fizines, technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas duomenų tvarkymo ir duomenų pobūdžio pavojų atitinkančio lygio saugumas. Tokios priemonės įgyvendinamos siekiant: (a) užtikrinti, kad duomenys gali būti prieinami tik įgaliotiems darbuotojams; (b) užtikrinti, kad nei vienas darbuotojas neturėtų prieigos teisės prie duomenų, išskyrus tuos, kuriems prieiga prie tokių duomenų yra būtina ; (c) užtikrinti, kad visiems tokiems įgaliotiems darbuotojams yra taikomi atitinkami įpareigojimai saugoti duomenų konfidencialumą; ir (d) saugoti duomenis nuo neleistino atskleidimo ir prieigos, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo ir pakeitimo.
Su jumis susiję duomenys, kuriuos naršant svetaines surenkame arba sukuriame, bus laikomi Europos Sąjungoje. Tačiau tais atvejais, jei duomenys bus perduodami iš Europos Sąjungos ar kitų valstybių ir teritorijų, kuriose ES Komisija yra pasiryžus užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, į valstybę ar teritoriją, kuri neužtikrina tokio lygio apsaugos, Biomotorai taikys tinkamas papildomas apsaugos priemones, užtikrinančias pakankamą duomenų apsaugą (pvz. „Standartinės duomenų apsaugos sąlygas“, kurios pateikiamos 2010 m. vasario 5 d. Europos Komisijos sprendimo 2010/87/EB priede).

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Trečiųjų šalių paslaugos tiek, kiek tai susiję su svetainėmis, aprašytos žemiau, naudojamos statistikai rinkti. Atitinkami paslaugų teikėjai gali rinkti su jumis susijusius duomenis, norėdami teikti paslaugas Biomotorai, tačiau Biomotorai gauna prieigą prie statistinių duomenų tik apibendrinta forma.
„Google Analytics“ (http://www.google.com/analytics) naudojama analizuoti, kaip lankytojai naudoja svetaines. Lankytojų elgesiui stebėti „Google Analytics“ naudoja slapukus. Šią informaciją „Google Inc“ tvarko, siekdama sudaryti statistines ataskaitas apie interneto svetainių veikimą ir pateikti tokias ataskaitas Biomotorai (kurias Biomotorai naudoja aukščiau nurodytais tikslais). Norėdami sužinoti, kaip ir kokiais tikslais „Google Inc.“ gali tvarkyti su jumis susijusius duomenis, žr. „Google“ privatumo politiką (https://policies.google.com/privacy ). Jei norite atsisakyti „Google Analytics“, apsilankykite „Google Analytics“ atsisakymo puslapyje (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ir įdiekite.

SOCIALINIAI TINKLAI

Socialiniai tinklai, kurie gali būti pasiekiami per Biomotorai svetaines, turi savo privatumo politikas. Informaciją, kurią pateikiate Biomotorai paskyrose socialiniuose tinkluose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Biomotorai svetainėse pateikiamos nuorodos į Biomotorai paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu Biomotorai turi šias paskyras:
(a) „Facebook“ tinkle (https://www.facebook.com/Biomotorai/?ref=hl), kurio privatumo politika pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php;
(b) „LinkedIn“ tinkle (https://www.linkedin.com/company/uab-biomotorai/?trk=top_nav_home), kurio privatumo politika pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

JŪSŲ TEISĖS, SUSIJĘ SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU

Jūs turite teisę prašyti susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą (nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui), teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (https://www.ada.lt).

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis jūs turite asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu pateikti mums rašytinį prašymą dėl jūsų teisių įgyvendinimo ir patvirtinti savo tapatybę. Į pagrįstus ir proporcingus jūsų prašymus atsakysime per vieną mėnesį.

VAIKŲ PRIVATUMAS

Biomotorai svetainės nėra skirtos vaikams ir vaikų asmens duomenų rinkimui. Jei manote, kad jūsų vaikas naudoja mūsų svetaines, prašome susisiekite su mumis, žemiau nurodytu būdu, kad galėtume tai patikrinti ir ištrinti netinkamus duomenis.

PRIVATUMO POLIKIOS KEITIMAS

Atkreipiame dėmesį, kad ši privatumo politika gali būti keičiama, o su paskutine, galiojančia privatumo politikos redakcija visuomet galite susipažinti mūsų interneto svetainėse. Pakeista privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje dienos.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis į Biomotorai:
tel. Nr. (8 5) 250 5225,
e.p. legal@biomotorai.com arba
adresu Sandėlių g. 34, Vilnius.

SLAPUKŲ POLITIKA

Atnaujinta: 2024.03.26

Šioje Slapukų politikoje yra paaiškinama, kas yra slapukai ir kokius slapukus naudoja UAB „Biomotorai“ (kodas 300624294, buveinė Sandėlių g. 34, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 250 5225, el. p. legal@biomotorai.com ), įskaitant dukterines bendroves SIA “Biomotorai Latvia” ir Biomotorai Eesti OÜ, (toliau kartu vadinama – duomenų valdytojas, Biomotorai), kai Jūs lankotės mūsų interneto puslapiuose gerbia ir saugo kiekvieno mūsų svetainių (www.biomotorai.com, www.ibcservice.lt), kokia informacija renkama naudojant slapukus ir kaip ji yra naudojama.

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia
Slapukai yra nedidelės tekstinės bylos, išsaugomos jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kuomet lankotės interneto svetainėje. Kai kitą kartą lankysitės interneto svetainėse www.biomotorai.com, www.ibcservice.lt, naršyklė prisimins jūsų veiksmus ir atliks dalį jų už jus, pavyzdžiui, parinks kalbą.

Kokie slapukai naudojami

Norint pagerinti interneto svetainės funkcionalumą ir palengvinti jos naudojimą, naudojami tokių tipų slapukai:

Būtinieji slapukai
Reikalingi slapukai suteikia pagrindines svetainės funkcijas, tokias kaip naršymas svetainėje, saugus valdymas ir prieiga prie kitų funkcijų, taip pat padeda atpažinti vartotojo įrenginį ir jo individualius nustatymus neatskleidžiant vartotojo tapatybės. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų.

PavadinimasTipasAprašymasGaliojimo laikas
cookieyes-consentbūtinasis„CookieYes” nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus.1 metai
rc::abūtinasisŠį slapuką nustato „Google recaptcha“ paslauga, kad nustatytų robotus ir apsaugotų svetainę nuo kenkėjiškų atakų.sesijos metu

Funkciniai slapukai
Funkciniai slapukai padeda atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalytis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.

PavadinimasTipasAprašymasGaliojimo laikas
pll_languagefunkcinis„Polylang” nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojo pasirinktą kalbą grįžtant į svetainę ir gautų informaciją apie kalbą, kai ji nepasiekiama kitu būdu.1 metai

Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai padeda suteikti vartotojui individualią vartotojo patirtį, pritaikant turinį, skelbimus ir pasiūlymus svetainėje vykdomai veiklai, taip pat informuojant vartotoją apie rinkodaros ir informacines naujienas. Šiems tikslams Biomotorai taip pat naudoja slapukus iš trečiųjų šalių, tokių kaip „Google“, „Facebook“ ir „YouTube“. Taip pat, trečiųjų šalių reklamuotojai naudoja slapukus, saugomus vartotojo įrenginyje, siekdami suasmeninti ir optimizuoti rinkodaros pranešimus.

  PavadinimasTipasAprašymasGaliojimo laikas
  _ga_*analitinis„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad saugotų ir skaičiuotų puslapio peržiūras.1 metai 1 mėnuo 4 dienos
  _gaanalitinis„Google Analytics” nustato šį slapuką, kad apskaičiuotų lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis ir stebėtų svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.1 metai 1 mėnuo 4 dienos

  Kaip apriboti slapukų saugojimą arba kaip juos pašalinti

  Jei norite tvarkyti slapukus patvirtindami arba išjungdami tam tikrų tipų slapukus, tai galite padaryti naudodami slapukų valdymo įrankį. Pagal numatytuosius nustatymus visi slapukai yra išjungti, išskyrus Reikalingus slapukus, kurie užtikrina pagrindines svetainės funkcijas ir veikimą.

  Išjungus slapukus, kai kurios paslaugos svetainėje neveiks tinkamai ir jūs negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

  Politikos pakeitimai
  Biomotorai turi teisę bet kada keisti šią slapukų politiką. Visi slapukų naudojimo politikos pakeitimai skelbiami interneto svetainėse www.biomotorai.com, www.ibcservice.lt

  Dėl klausimų, susijusių su slapukų politika galite kreiptis:
  e.p. legal@biomotorai.com arba
  adresu Sandėlių g. 34, Vilnius.